Dette website opdateres ikke, idet helt ny website er under opbygning

This website is under new construction and will not be updated

Testcentre

Efter behov udpeges arealer for testcentre til husstandsmøller og minimøller. Da erfaringerne med minimøller i øjeblikket er begrænsede, og da mange nye innovative minimøller er på vej, vil et minimølle-testcenter kunne bidrage til øget kendskab samt afdække muligheder og begrænsning for disse. Et testcenter vil kunne placeres på åben mark eller kunne placeres i et industrikvarter, hvor skiftende vindforhold giver realistiske testresultater.
Testcenter for store møller og for kæmpemøller udpeges og etableres i samarbejde med staten samt øvrige interessenter. Disse testcentre vil kunne bidrage til fastholdelse af beskæftigelse i området inden for emnerne afprøvning, forskning og udvikling.

Store mængder vindmøllestrøm giver nye udfordringer og dermed også muligheder for at udvikle nye spændende teknologier, som på sigt kan gavne beskæftigelse og erhvervsudvikling.
Eventuel ”overløbsstrøm” giver muligheder for at tiltrække og etablere helt nye energikrævende industrier, som kan agere i de fluktuerende energistrømme. Der søges oprettet en tænketank som skal arbejde med energilagre med mere. Vestas, elforsyningsvirksomheder, Kommunen og andre relevante interessenter skal deltage. 

Nyheder

Nyt energiregnskab for Ringkøbing-Skjern Kommune
Potentiale for biogasproduktion i Ringkøbing-Skjer
40 ideer gør landbruget mere klimavenligt
1000 husstandsmøller fra Astrup til Sydkorea
Elbiler har mindre CO2-udledning end almindelige b