Tim Kraftvarmeværk får stor varmepumpe

Tim Kraftvarmeværk installerer en stor varmepumpe drevet på udeluft/solvarme. Tidligere har Tim Kraftvarmeværk bidraget til Energi2020 med et solvarmeanlæg.

Tim Kraftvarmeværk bidrager nu igen til Energi2020s mål, hvor hele Ringkøbing-Skjern kommune skal væe 100 % selvforsynende med vedvarende energi i år 2020. Et af delmålene i Energi 2020 er, at de 12 fjernvarmeværker i kommunen øger deres anvendelse af vedvarende energi fra 40 % til 60 %.

Læs omtale af projektet i Tim.

Projektet er kommet op at stå ved energistyrelsens mellemkomst. Tim Kraftvarmeværk har fået godt en mio. kr i tilskud til pumpen. Styrelsen har gennem en årrække givet tilskud til kraftvarmeværker i Danmark for at stå til rådighed med back up strøm til elnettet. Dette tilskud - det såkaldte grundbeløb - udløber ved udgangen af 2018.

Energistyrelsen vil gøre fjernvarmen grønnere og hjælpe værkerne til at sikre forbrugervenlige priser. Energistyrelsen gav derfor 23 mio. kr. i tilskud til 13 varmepumpeprojekter i 2017. Formålet med støtten til de eldrevne varmepumper er at hjælpe grundbeløbsværkerne med at kunne tilbyde deres varmekunder konkurrencedygtige varmepriser, når den hidtidige støtte til naturgasbaserede decentrale kraftvarmeværker bortfalder ved udgangen af 2018.

 

 

 

 

ssn180102

 

 

 

 

 

Med venlig hilsen

Nyheder

Potentiale for biogasproduktion i Ringkøbing-Skjer
40 ideer gør landbruget mere klimavenligt
1000 husstandsmøller fra Astrup til Sydkorea
Elbiler har mindre CO2-udledning end almindelige b
Klimarådet tager temperaturen på Danmarks klimaind