Dette website opdateres ikke, idet helt ny website er under opbygning

This website is under new construction and will not be updated

Rapporter

Energi2020 og energipolitikker 2015-18

Ringkøbing-Skjern Kommune har en Strategisk Energiplan, som blev vedtaget af Økonomi- og Erhvervsudvalget d. 26. januar 2016.

Se Hæftet Energi2020-Strategi 2015-2018 (HD11-05-2016).pdf

 

Energi2020-Strategi for 2011-2014

Byrådet i Ringkøbing-Skjern Kommune vedtog den 17. maj 2011. Energi2020-Strategi for Ringkøbing-Skjern Kommune (2011-2014). Strategien udstikker retningen mod realisering af vision, mål og delmål i kommunens Energi2020. Se Hæftet Energi2020-Strategi 2015-2018 (HD11-05-2016).pdf

 Se vore ni strategiemner. Fire tværgående og fem lodrette: Ringkøbing-Skjern Kommune- Energi2020-Strategi.pdf


De ni energipolitikker for 2011-2014

De ni Energi2020-politikker viser mål og indsatser i skemaform i henhold til Energi2020-Strategien.

Grønt vækstlaboratorium T1-Grønt Vækstlab-politik.pdf

Planlægning og aktivt samarbejde T2-Planlægning og aktivt samarbejde, politik.pdf

Energiforsyningsstruktur T3-Energiforsyningsstruktur-politik.pdf

Kommunikation og formidling T4-Kommunikation og formidling-politik.pdf

Bygninger L1-Bygninger-politik.pdf

Vind L2-Vind-politik.pdf

Bioenergi L3-Bioenergi-politik.pdf

Andre VE kilder L4-Andre VE-politik.pdf

Transport L5-Transport-politik.pdf


EU's Borgmesteraftale

Borgmester Iver Enevoldsen underskriver den 10. juni 2011 EU's Borgmesteraftale. Herved forpligter han Ringkøbing-Skjern Kommune til at arbejde hen mod målene i EU's 20-20-20 plan. Kommunens egne mål i projekt Energi2020 er mere ambitiøse end EU's 20-20-20 mål, derfor går de to projekter fint i spænd med hinanden. EU's Borgmesterpagt. Borgmesterens underskrift: Ringkøbing-Skjern Kommune, EU-CoMo.pdf


Temaplan for vindmøller

Byrådet vedtog i april 2009 Temaplan for vindmøller i Ringkøbing-Skjern Kommune. Her i er udpeget 32 områder, hvor der vil kunne opstilles store vindmøller. Der er typisk plads til 3-12 store vindmøller i hvert område. Foruden beskrivelse af de enkelte vindmølleområder indeholder Temaplanen også definitioner på husstandsmøller og minimøller. xx


Ringkøbing-Skjern Biogas-model

Ringkøbing-Skjern Biogas-model er decentral i sin grundform. Modellen består af 40-90 decentrale mellemstore gårdbiogasanlæg med cirka 200km biogasledningsnet i kombination med et til to store fællesbiogasanlæg. Fra de mange decentrale biogasanlæg flyttes den værdifulde biogas via rørledninger ind til byernes fjernvarmeværker, hvor der kan produceres kraft og varme. Link til skitserapport for biogas:Bioenergi Vest presentation.pdf


Biogas RKSK Demonstrationsprojekt

EUDP har bevilget 10 mio. kr til et demonstrationsprojekt som skal afprøve Ringkøbing-Skjern Biogas-Model i sin decentrale struktur. Demonstrationsprojektet planlægges i den sydlige del af kommunen, hvor der skal bygges 3 gårdbiogasanlæg og 35 km biogas rørledning, der skal føre biogassen ind til fjernvarmeværket i Skjern, hvor der kan produceres kraft og varme.

BioenergiVest står for dette projekt.

 

Energi-forsyningsstruktur

Kort over Ringkøbing-Skjern kommune med signatur for vindmøller, fjernvarmeværker, decentral biogasanlæg og biogasledningsnet, solvarme osv.

Kort over energiforsyningsstrukturen.pdf


Grøn Ordning

Byrådet har besluttet at borgere som bor inden for 4,5 km fra nyopsatte møller kan søge om tilskud til fællesprojekter. Se her hvordan: https://www.rksk.dk/om-kommunen/projektsider/groen-ordning-vindmoeller 

Nyheder

Nyt energiregnskab for Ringkøbing-Skjern Kommune
Potentiale for biogasproduktion i Ringkøbing-Skjer
40 ideer gør landbruget mere klimavenligt
1000 husstandsmøller fra Astrup til Sydkorea
Elbiler har mindre CO2-udledning end almindelige b