Organisation

Borgere og virksomheder

Ringkøbing-Skjern kommune er landets arealmæssigt største kommune og har cirka 58.000 borgere og hertil en lang række virksomheder. Visioner og planer flyttet intet i sig selv. Energi2020 involverer alle indbyggere i Ringkøbing-Skjern kommune. Drivkraften er de store og små projekter, borgere, virksomheder og foreninger sætter i søen. Når du sparer på energien, isolerer huset, indfører ny teknologi eller kører mere økonomisk, bidrager du til at opfylde målet. Energi2020 er en hjælp til alle, der vil bruge mindre forurenende energi.
Via hjemmesiden her kan du i ”Det Grønne Værkslaboratorium” oprette og fremvise egne eller fælles projekter, samt oprette fora, hvor du sammen med andre kan drøfte jeres egne fælles Energi2020-projekter.

Energirådet

Arbejdet med at omstille Ringkøbing-Skjern Kommune til 100 % vedvarende energi er forankret i Energirådet. Det består af erhvervs- og organisationsfolk samt politikere og embedsmænd fra kommunen. Rådet rådgiver Økonomi- og Erhvervsudvalget og er med til at inspirere omgivelserne og sprede viden om vedvarende energi.

- Hvis vi skal indfri vores ambitioner, skal der bygges videre på de mange succeser, vi allerede har opnået, og der skal helt nye satsninger til. Vi skal eksempelvis arbejde endnu mere med energirenovering. Der ligger et stort potentiale for at reducere vores udledning af CO2 markant, og det kan gøres for relativt få midler og til en god forrentning. Det er ren win-win. Hele transportområdet er også et indsatsområde, som vi er begyndt at kigge på, siger Peder Sørensen.

Som et konkret eksempel på energirenovering nævner Peder Sørensen Lyne og Sdr. Vium, der er blevet udvalgt til at indgå i et nyt stort energiprojekt, ”100% energilandsby”. Et af målene for de to byer er her, at de inden udgangen af 2017 reducerer deres samlede energiforbrug med mellem 30 og 50 procent.

Når det kommer til Energirådets rolle i Energi2020 for perioden 2014 til 2017, så er Peder Sørensen ikke i tvivl.

- Energirådet skal sætte en dagsorden for hele vores område. Rådet er bredt sammensat, så det både indeholder de rigtige faglige kompetencer såvel som vejen ind til både det organisatoriske og det politiske niveau. Det giver et stærkt udgangspunkt, som skal udnyttes. Vejen frem mod 2020 handler i høj grad om dialog, samarbejde og om at vi alle sammen får et ejerskab til Energi2020 visionen.

Yderligere oplysninger
Peder Sørensen, formand for Energirådet,

2362 4622, p.sorensen@rksk.dk 

Henning Donslund, leder af Energisekretariatet,

2125 2090, henning.donslund@rksk.dk  

Medlemmer af Energirådet+april+2014.pdf 

Energisekretariatet

Kommunen har etableret et Energisekretariat, som koordinerer arbejdet. Det består af medarbejdere, som kan trække på arbejdskraft fra andre dele af den kommunale organisation. Energisekretariatet står for information og markedsføring. De udarbejder Strategi og Handlingsplan for Energi2020, samt vedligeholder og driver den dynamiske Handlingsplan fremadrettet. Desuden servicerer Energisekretariatet Energirådet og hjælper alle interesserede med råd, kontakt og inspiration. Energisekretariatet er organisatorisk placeret i Udviklingsafdelingen. Indadtil skal Energisekretariatet arbejde for at Energi2020 forankres i hele den kommunale organisation. Kontakt til lederen af Energisekretariatet: henning.donslund@rksk.dk Tel.: 9974 1651

Græsrødder og private foreninger

Vestjyllands Energi- og Miljøforening
Den private forening har blandt andet til formål at fremme anvendelsen af vedvarende energi, energibesparelser og effektiv udnyttelse af energi. Den har geografisk hjemsted i det tidligere Ringkøbing Amt, og består af en række lokale borgere og ildsjæle. I 2011 har Vestjyllands Energi- og Miljøforening 25 års jubilæum.

Nyheder

Nye vindmøller gavner udvikling af lokalsamfund
Solceller - nu også i plastruller !
Tilskud til energiforbedringer
Stop for boring efter olie og gas på land
Bilmarked forandres af delebiler