Hvad indeholder den ny energiaftale?

Der er indgået en ny energiaftale på en bred politisk baggrund. Aftalen indeholder blandt andet følgende initiativer:

  • Der etableres tre havvindmølleparker på samlet set mindst 2400 MW frem mod 2030. Det er forventningen, at parkerne vil være markant billigere end tidligere parker
  • Parterne afsætter 4,2 mia. kroner til udbud, hvor forskellige teknologier som landvindmøller og solceller kan konkurrere om at levere grøn strøm til den laveste pris
  • Der afsættes en pulje på over 4 mia. kroner til at udbygge vores produktion af grøn biogas. Der reserveres en andel til økologisk biogas
  • Der afsættes 0,5 mia. kroner årligt i perioden 2021-2024 til en markedsbaseret tilskudspulje til en målrettet energispareindsats, primært i erhvervet
  • Parterne er enige om at afsætte en reserve på 400 mio. kroner i 2025 og 500 mio. kroner årligt til yderligere indsatser fra 2026 til fremme af vedvarende energi
  • Umiddelbare lempelser af afgifter på el og elvarme på godt 2 mia. kroner i 2025 (ekskl. moms)
  • Parterne er enige om at arbejde for en moderniseret varmesektor, hvor både fjernvarmeværker og forbrugere får frit valg til at træffe deres egne beslutninger om fremtidige investeringer, så virksomheder og forbrugere kan få grøn og billig varme
  • Derudover afsættes der blandt andet penge til at håndtere bortfald af grundbeløbsstøtten og til at fremme overskudsvarme og eksporten af vores energiteknologier
  • Der afsættes en pulje til grøn transport på i alt 500 mio. kroner i 2020-2024, der skal fremme grøn mobilitet og transport
  • Parterne er enige om at udfase kul i den danske elproduktion inden 2030 og tilslutter sig dermed det internationale initiativ med samme formål

Energi- og klimaforskningen får også en saltvandsindsprøjtning med et mål på 1 mia. kroner i 2024

Læs om energiaftalen her.
ssn180703

Nyheder

Nyt energiregnskab for Ringkøbing-Skjern Kommune
Potentiale for biogasproduktion i Ringkøbing-Skjer
40 ideer gør landbruget mere klimavenligt
1000 husstandsmøller fra Astrup til Sydkorea
Elbiler har mindre CO2-udledning end almindelige b