Dette website opdateres ikke, idet helt ny website er under opbygning

This website is under new construction and will not be updated

Gode råd

Denne side er under konstant udbygning.

Her får du råd og vejledning til at komme videre – også via links til andre hjemmesider

Bygninger

Eksisterende bygning
Brug Energiberegneren på Husetsenergi og få også et energitjek. Der kan være mange penge at spare. Et lavt energiforbrug øger husets værdi.
Link: http://www.husetsenergi.dk/

Nybyggeri
Byg minimum i Lavenergiklasse 2015 ifølge bygningsreglementet.
Du får en lav varmeregning og energimærke A+ på dit hus.
Link: http://bygningsreglementet.dk/

Feriehus
Se Husetsenergi under feriehuse
Link: http://www.husetsenergi.dk/

Jordvarme
Ansøgning sker via kommunens hjemmeside
Link: http://www.rksk.dk/jordvarme

Vind

Grøn ordning
Byrådet har besluttet at borgere som bor inden for 4,5 km fra nyopsatte møller kan søge om tilskud til fællesprojekter
Link: http://www.rksk.dk/gronordning

Store vindmøller
Køb eventuel en andel i en stor vindmølle
Se temaplanen for vindmøller
Link: 

Husstandsmøller
Husstandsvindmølle sammen med jordvarme kan være en rigtig god løsning på landet
Undersøg først hvilke regler der gælder. Se side 6 i linket
Snak med andre som allerede har en husstandsvindmølle.
Snak med dine naboer. Få mindst to tilbud hjem
Ansøgning sendes til Byggeafdelingen i Kommunen.
Link: AFVENTER VINDMØLLEPLAN 

Lokal producent af husstandsmøller.

Link: http://solidwindpower.com

Minimøller
Minimøller kan være sjove og dekorative, men har hidtil ikke vist sig særlig effektive. Videreudvikling kan dog snart gøre minimøller interessante. Følg de gældende regler og tag ved opsætning hensyn til naboer.

Bioenergi

Biogas
Har du gylle og energiafgrøder kan der produceres biogas.
Har du og dine naboer tilsammen gylle fra 1500 dyreenheder så kan der være god fornuft i at etablere et biogasanlæg.
Kontakt eventuelt Bioenergi Vest A/S
Se her, video om den decentrale Ringkøbing-Skjern Biogasmodel.
http://front.xstream.dk/tvmv/?id=5007

Fast

Træ, halm, flis og energipil er faste biobrændsler og CO2 neutrale
Kan især anvendes til private og virksomheder i områder uden fjernvarme. På landejendomme kan fast brændsel kombineres med anden vedvarende energikilde som f.eks. solvarme.

Flydende

Bruges især til transport. Undersøg om din bil kan køre på biodiesel

 

Andre VE

Her tænkes især på solvarme, solceller og jordvarme. En eller flere af disse energikilder bør overvejes og anvendes ved nybyggeri og energirenovering. Teknologi, pris og tilbagebetalingstid forbedres fortsat.
Via kortet ”Det Grønne Vækstlaboratorium” kan du få inspiration og kontakt til lokale borgere og virksomheder med erfaring. Tag kontakt til flere af dem.
Husk også selv at lægge dit eget spændende projekt ind i ”Det Grønne Vækstlaboratorium” på hjemmesiden her.

Transport

Gå-ben
Korte og lange ture er sunde at gå. Godt for muskler, knogler, blodomløb og tanker.

Cyklen
Brug den på korte og mellemlange distancer til fritid og arbejde.
Man kan cykle til bus- og togstation og have en cykel både ved afgangs- og ankomststed.

Elcykel
Kan bruges som et sundt alternativ til bilen. Man skal selv træde, men via cyklens elmotor er man sikret en høj fart, også i modvind. Elcyklen er velegnet til mellem og lange distancer til f.eks. arbejde.

Tog
Tag toget frem for fly, bil og bus. Selv om toget kun er halvfuldt med passagerer, så er det stadig mere energi- og CO2-effektivt end både bus og bil.

Bus
Tag bussen frem for bilen, hvor det er muligt

Bil
For mange mennesker er bilen et nødvendigt transportmiddel. Kør flere i samme bil, accelerer hurtigt op, kør med lave omdrejninger og brug motorbremse. Køb biler med et lavet brændstofforbrug.
Ved udskiftning af din bil, så overvej grundigt hvilke behov og funktioner en ny bil skal opfylde i forhold til familie, fritid og arbejde.
Lav din egen helhedsprioritering mellem behov, funktion, økonomi, CO2, energi, driftsomkostninger og så videre. Overvej køb eller leasing af el- eller hybridbil.

Elbil
Forskellige elbiler er nu i handlen og er afgiftsfrie frem til 2015. Elbiler kører rigtig langt på ”literen”. Mange af os kan sagtens nøjes med elbilen i dagligdagen, f.eks. som bil nummer to, i familier, hvor to biler er nødvendige. Den rene elbil er ikke egnet til lange distancer til f.eks. Sydeuropa. Afvej dine behov og elbilens funktion.

Hybridbil
De findes i flere forskelle udgaver med el/brint og el/diesel. De er ikke afgiftsfrie, men kan køre flere hundrede km på en ”tankfuld”

Fly:
Er du meget energi- og miljøbevidst til daglig og tager cykel og tog, så nyd med god samvittighed dine sjældne flyrejser.

Nyheder

Nyt energiregnskab for Ringkøbing-Skjern Kommune
Potentiale for biogasproduktion i Ringkøbing-Skjer
40 ideer gør landbruget mere klimavenligt
1000 husstandsmøller fra Astrup til Sydkorea
Elbiler har mindre CO2-udledning end almindelige b