Bionaturgas certificeres og eksporteres

Der er et stort marked for certificeret bionaturgas i Europa. I år har danske Energinet udstedt en million certifikater for over 1.000 GWh, hvilket er dobbelt så meget som sidste år. Den største andel certifikater eksporteres til Sverige og Tyskland.

Læs her om 10.000 Audier på certificeret bionaturgas. Bionaturgas er opgraderet biogas til naturgaskvalitet.

 

 

ssn 171110

Nyheder

38 tiltag som forbedrer jordens klima
Mellem orkaner og klimaændringer
Varmepumper reducerer gasforbrug på varmeværk
Hvor meget CO2 udleder el, benzin & dieselbile
WestWind24 - elbilræs fjorden rundt!